a Dinamikus tárolási rendszerekről

Állványos dinamikus tárolási rendszerek jellemzője, hogy egy-egy tárolási egység elhelyezése vagy kiemelése esetén, az állványon lévő áru egy része vagy egésze, is megváltoztatja helyzetét.  

Főbb változataik:

  Az utántöltős állványos tárolás az átjárható állványos tárolás továbbfejlesztett változata. A tárolási egységeket alátámasztó hossztartók lejtős kialakításúak: a tárolócsatornákban a tárolási egységek a gravitációs erő segítségével - a kitárolás ütemének megfelelően - a betárolási oldal felől a kitárolási oldal felé haladnak.
  A tároló csatornák a - tárolási egységek jellemzőitől függően - görgőspályás vagy vezetősínes kialakításúak lehetnek.


  A görgőspályás utántöltős állványos tárolás előfeltétele, hogy a tárolási egység görgőspályán szállítható legyen. A szabálytalan alakú áruk sík lemezre, vagy rakodólapra helyezve tehetők az e rendszer szerinti tárolásra alkalmassá. A tárcsás, vagy hengergörgős pálya lejtőszögét a tárolási egységből származó súlyerő nagyságának figyelembevételével kell meghatározni (általában 1,5-3,0°).
  A vezetősínes utántöltős állványok lejtős hossztartói gördíthető tárolóládák, illetve azokban elhelyezett áruk tárolását teszik lehetővé. Az önállóan nem gördíthető tárolási egységek (pl. sík vagy oldalfalas rakodólapos rakományok) a pálya tartozékaiként kezelhető gördülő keretekre helyezhetők (pl. Rolax rendszer).
  A tárolócsatornákba telepített vezetősínek lejtős és emelkedő kivitelűek egyaránt lehetnek. Az utóbbi esetben a tárolási egységeket a tárolócsatorna ugyanazon a végén rakják be és szedik ki. Ez a megoldás értelemszerűen csak akkor vehető számításba, ha az adott raktározási feladat esetében mellőzhető a fifo-elv (first in-first out) alkalmazása, azaz a rakományoknak az érkezésükkel ellen-tétes sorrendben való kitárolása. E megoldás esetében nincs szükség fékezőelemek beépítésére, mert mind a be-, mind a kitároláskor egy-egy tárolási egységnyi a mozgás.
  Az utántöltős állványos tárolás
az előzőektől eltérő tárolóállvány, illetve műszaki megoldásokkal is megvalósítható. Henger alakú tárgyak (papírtekercsek, lemeztekercsek, hordók stb.) utántöltős tárolása esetén, pl. a tárolócsatorna hossztartói egyszerű gördülőpályaként alakíthatók ki. Rakodólapos egységrakományok esetén a tárolócsatornákban légpárnák támaszthatják alá a tárolási egységeket, rakodólapos egységrakományok állványkocsikra helyezhetők, amelyeket vízszintes pályán vontatólánc vontat a kitárolási oldal felé stb.


  A gördíthető állványos tárolás elsősorban olyan raktárakban valósítható meg, ahol a készlet teljes cserélődése hosszú idő alatt következik be (pl. tartalékalkatrész-raktárak), vagy egy-egy állványsort kis gyakorisággal kell felkeresni (pl. filmtárak, könyvtárak, irattárak), továbbá polistruktúrájú készletet tároló kis forgalmú raktárak esetében. 
  A gördíthető állványok olyan kerekekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az egy-egy állványsor raktár padlójába süllyesztett sínen való elmozdítását. Az állványok kézi erővel, kézi- mechanikus úton és gépi erővel egyaránt mozgathatók. Gépi mozgatás esetén a vezérlés állványonként elhelyezett nyomógombos vagy kulcsos kapcsolóval, illetve központi vezérlőpultról oldható meg. Az egyes állványsorok elmozdításának időtartama 25-35 s.
  A gördíthető polcos állványok mellett egyre gyakoribb a nagy teherbírású gördíthető rekeszes állványok alkalmazása is.


  Körforgó állványos tárolás esetében egymással összekapcsolt tálcák, polcok vagy egyéb tartóelemek mozognak függőleges (páternoszter rendszer) vagy vízszintes (karusszel rendszer) irányba.  A vízszintes kialakítású "karusszelek" 3-30 m hosszúak, a vertikális kialakítású "páternoszterek" magassága 3-21 m.
  A működtetéskor valamennyi egység megindul a pályán és mindaddig mozgásban marad, amíg a kívánt tárolási egységet tartalmazó állványrész az átadóhelyre nem érkezik. páternoszter
  A körforgóállványos tárolást elsősorban gyártórendszerek üzem és alkatrész raktáraiban, szerszámraktárakban, irattárakban célszerű megvalósítani. Rendszerint központi vezérlőpulton lehet a kívánt árufajtát tartalmazó tálca vagy polc kódját betáplálni; ezt követően a tálca az átadóhelyre áll.
  A körforgó állványok anyagmozgató gépekkel, vonalkód-leolvasókkal, robotokkal kombinálhatók, így automatizált gyártási rendszerek kiszolgálására is jól alkalmazhatók. A vízszintes körforgó állványokat, pl. gyakran használják a közvetlen gyártási folyamatba iktatott ütemtárolóként (integrált gyártó-tárolórendszer), a JIT-elv szerint működő szerelőüzemek kiszolgálóegységeként stb.

(SzZ. PJ.)             

 

Gyakran felmerülő igény, hogy a lehető legkisebb területen az elérhető maximális tároló kapacitást biztosítsuk. Ennek az elvárásnak leginkább a bejárható állványok felelnek meg. Sok felhasználó azonban idegenkedik ennek az állványtípusnak a bevezetésétől. A leggyakrabban hangoztatott ellenérv, hogy a targoncának be kell menni az állvány belsejébe, ami feltételezi, hogy a targoncavezetők igen tapasztalt, rutinos munkaerők, akik képesek a szűk helyen biztonsággal kezelni a targoncát. Ez sok esetben nem biztosított. A másik ellenérv az állványzattal szemben, hogy egy csatornában célszerű egy féle terméket tárolni a hozzáférési korlátok miatt.

Új a Küldönc

Engedjék meg, hogy felhívjuk a figyelmüket egy forradalmian új raktározási technológiára, amelynek segítségével az eddigieknél lényegesen nagyobb tároló kapacitás érhető el akár a már meglévő, akár új építésű bejárható tároló állványok esetében.
A fentiek figyelembevételével, néhány év fejlesztést és tesztelést követően megszületett a megoldás:

a pallet KÜLDÖNC

küldönc

 

A működés elve egyszerű és hatékony. Lényegében a hagyományos bejárható állványt szükséges módosítani oly módon, hogy a raklaptároló sínek alá minden szinten egy speciális sínrendszer kerül beépítésre.

Ezeken a plusz síneken gördül a pallet KÜLDÖNC , ahogy az az alábbi demón látható.

Jellemzői:

Elektromechanikus emelő és hajtó mechanizmus.

Kézzel könnyen cserélhető akkumulátoregység.

Kétirányú rádiófrekvenciás távirányító.

AC. akkumulátor visszatöltő fékrendszer. Növeli az akkumulátor üzemidejét, költség és karbantartás csökkentő megoldás.

"Mentő" rendszer. Ha egy rakat kezelő kocsi az állványrendszerben marad, egy másik kocsi segítségével kihozható a hibás berendezés.

Rakatszámláló funkció. A kezelő kocsi távirányítótól kapott utasításra megszámlálja az aktuális csatornában lévő rakatokat, és az eredményt a távirányító képernyőjén megjeleníti.

(KL.)


  Logistor Raktártechnika Kft.

             2220 Vecsés, Dózsa György utca 1.

             Forgalmazó Iroda Telefon: +36 70 229 0077  Fax: +36 29 352 748 

info@logistor.hu    www.raktartechnika.hu   Díjtalan tanácsadás és ajánlat   Honlap II.   LogistorBlog   Logisztikai szótár

2015.01.01

Vissza az oldal elejére